МЕТА ПРОЕКТУ:

 • навчити школярів та студентів професійним навичкам, які важливі в роботі українського дипломата,
 • допомогти визначати свої інтереси та здібності,
 • дати системні знання щодо місця та ролі України в світі,
 • пояснити цілі та шляхи інтеграційного курсу України до Європейського Союзу,
 • дати розуміння інтеграційних процесів в Європейському Союзі,
 • ознайомити з різноманіттям культур і народів світу,
 • навчити толерантності та культурі спілкування,
 • допомогти в пошуці своєї позиції як свідомого громадянина в суспільстві сучасної України,
 • допомогти робити власний внесок в розвиток своєї Батьківщини,
 • навчити просувати інтереси держави на міжнародній арені завдяки публічній та культурній дипломатії,
 • виховувати сучасну інтелектуальну еліту нації,
 • допомогти оволодіти навичками етикету та протоколу,
 • навчити участі в урочистих прийняттях, мистецтву переговорів.
 • дати можливість участі та організації дебатів, круглих столів та інших публічних заходах на різних рівнях,
 • дати розуміння сутності сучасних світових політичних процесів та їх впливу на Україну.
Більше інформації за посиланням: