«Штрихи до портрета сучасного дипломата: яким я його собі уявляю»

Роль дипломатії у наш час незмірно зросла. Саме дипломат покликаний знаходити ефективні формули компромісу, попереджати негативний розвиток подій, давати урядам пропозиції щодо розвитку  зовнішньої політики у складних умовах сьогодення.

Дипломат – це відповідальна професія, для виконання якої необхідно володіти хорошим інтелектом та інтуїцією, широким кругозором, добре орієнтуватися у мінливій політичній ситуації.

Дипломат представляє інтереси громадян своєї країни, налагоджує нові культурні та торговельні зв’язки з іншими країнами світового простору. Саме згуртована робота послів миру, а не зброя в руках військового, має більші шанси щодо регулювання найболючіших питань у країні.

Дипломатія стала впливовою як на глобальні міждержавні, так і двосторонні відносини. У міжнародних відносинах з дипломатією пов’язують мистецтво ведення переговорів для врегулювання конфліктів, розширення міжнародного співробітництва. У нових умовах значно розширюються масштаби дипломатичної діяльності, яка стає все більш динамічною.

З огляду на обˈєктивні обставини сьогодення,  гарний дипломат повинен володіти цілою низкою особистих якостей: привабливістю, почуттям гумору, порядністю, тактом; бути людиною працьовитою, вольовою, винахідливою, психологічно стійкою, енергійною та відповідальною; мати гарну пам’ять та інтуїцію.
Крім того, дипломат просто зобов’язаний знати культуру та традиції іноземних держав, а також володіти іноземними мовами, адже без цього не можливо налагодити просте взаєморозуміння та спілкування.

Основні складові успіху в дипломатичній службі – це історичний досвід, а також мистецтво «зробити неможливе можливим» та застосування всього цього на практиці. Таким чином, дипломат повинен бути всебічно розвиненою людиною, мати здоровий глузд і здатність адаптуватися до будь-якої, найнесподіванішої ситуації на благо своєї держави.